Neurinomi

Iiritacija nerva može dovesti do njegovog ozledjivanja i pojave neurinoma. U prvoj fazi dolazi do promena u senzitivnoj funkciji nerva sa pojavom bolova, trnjenja, žiganja, osećaja *udara struje*, da bi u daljem toku došlo i do promena u njegovoj motornoj funkciji sa prekidom inervacije odredjenih grupa mišića i znacima njihove pareze, odnosno paralize. Na stopalu je to najčešće prostor izmedju III i IV te IV i V kosti donožja, kada ( najčešće kao posledica nošenja uske obuće u prednjem delu, odnosno spuštanja prednjeg poprečnog svoda) dolazi do uklještenja nerva koji inerviše III, IV i V prst izmedju dve susedne kosti  (tzv. Mortonov neurinom).
Pacijenti najčešće daju podatak da u početku iznenada osete jak bol u tabanu, uz osećaj da su stali na neki kamenčić, te moraju da stanu, izuju cipelu, izmasiraju stopalo i tek onda nastave sa započetom aktivnošću. Ukoliko se ne započne sa lečenjem, ove epizode su sve čašće a tegobe traju sve duže.

Terapija – promena obuće, nošenje sundjerastih podmetača, odnosno individualnih ortokinetičkih uložaka, mogu dovesti do povlačenja tegoba. U suprotnom, savetuje se lokalno davanje lekova koji mogu dovesti do oporavka nerva, odnosno operativno lečenje u smislu oslobadjanja pritisnutog nerva.

« Nazad

O nama

FOOT POINT CENTAR se prvenstveno bavi proizvodnjom individualnih ortokinetičkih uložaka.

Foot Point

Stručni konsultant
Prof. Univ. dr. sci. med.
Ivan Butkovič
specijalista ortoped i traumatolog

Kontaktirajte nas

Smiljanićeva 4, Beograd
tel/fax: 011 3 444 888
mob.tel: 060 3 444 888
e-mail: footpcen@eunet.rs