Da bi se ulošci mogli napraviti, neophodno je da se prethodno obavi merenje pritiska koje stopala vrše na podlogu, a koje se stručno naziva baropodometrija. Baropodometrijsko merenje obavlja lekar specijalista ortoped i traumatolog specijalizovan za lečenje povreda i obolenja stopala i skočnog zgloba. Pre samog merenja, lekar sa pacijentom obavlja razgovor radi pribavljanja anamnestičnih podataka o tegobama pacijenta, kao i bazičnih podataka vezanih za način života i navike samog pacijenta. Potom sledi merenje visine i težine pacijenta, kao i detaljan ortopedski klinički pregled.

Nakon toga sledi baropodometrija koja podrazumeva izuzetno precizno merenje opterećenja stopala. Pacijent stoji bosonog na specijalnoj traci sa ugrađenim senzorima koji reaguju na pritisak, pri čemu se stopala snimaju u četiri plana i na taj način se dobija kompletna slika statike stopala. Potom pacijent hoda duž kompjuterske trake tri puta - sporo, brzo i standardno što omogućava merenje dinamike stopala. Završna faza jeste skeniranje stopla kojim se dobija fotografija tabanskog dela stopala u stojećem stavu u koloru kada su stopala pod opterećenjem.

Moramo naglasiti da skener (podoscanalyser) koji mi koristimo nije klasičan CT uređaj, već aparat koji služi isključivo za opisano fotografisanje stopala. Takođe, moramo naglasiti da celokupna baropodometrijska analiza ne izaziva nikakva zračenja i samim tim i nikakva neželjena dejstva što bi značilo da i pacijenti kojima je ugrađen pace-maker ili bay pass mogu bez ikakve bojazni obaviti navedeno baropodometrijsko merenje.

Analiza

Na osnovu ovako dobijenih veoma preciznih merenja vrši se analiza statike i dinamike stopala i to tako što se porede prednji i zadnji deo svakog stopala ponaosob, a potom levo sa desnim stopalom i na kraju stopala pacijenta koji se ispituje sa idealnim stopalima za isti pol i uzrast.

Pri tome se dobijaju podaci o površini svakog dela stopala u kvadratnim centimetrima, obimu opterećenja svakog dela stopala u kilogramima, kao i odnos zadnjeg i prednjeg dela stopla u procentima, opterećenje leve i desne noge uz kompjuterske krive maksimalnog opterećenja stopala. Na osnovu dobijenih podataka i obavljenog kliničkog problema može se pristupiti izradi uložaka.

O nama

FOOT POINT CENTAR se prvenstveno bavi proizvodnjom individualnih ortokinetičkih uložaka.

Foot Point

Stručni konsultant
Prof. Univ. dr. sci. med.
Ivan Butkovič
specijalista ortoped i traumatolog

Kontaktirajte nas

Smiljanićeva 4, Beograd
tel/fax: 011 3 444 888
mob.tel: 060 3 444 888
e-mail: footpcen@eunet.rs