U kom starosnom dobu se savetuje nošenje uložaka?

Deca se rađaju sa potpuno spuštenim svodovima stopala. Vremenom se formiraju lukovi (unutrašnji uzdužni, prednji poprečni, spoljni uzdužni i zadnji poprečni), tako da sa navršenom trećom godinom života stopalo ima podignute i formirane svodove. U periodu od treće do sedme godine života je moguće naknadno spontano formiranje svodova.

Merenje statike i dinamike stopala mogu da obave deca od tri godine pa naviše, kao i sve odrasle osobe koje mogu samostalno ili uz pomoć pomagala da stoje i hodaju.

Koliko je nošenje ortopedskih uložaka efikasno?

Individualni ortokinektički ulošci se prave za svakog pacijenta pojedinačno, odnosno za njegovo levo i desno stopalo. Oni su vrhunskog kvaliteta i važe za najkvalitetnije uloške koje moderna ortopedija čini dostupnim široj javnosti. Efekat uložaka je najveći kod dece, jer se dečije stopalo razvija do završetka rasta i u tom periodu ulošci mogu da utiču i na koštane elemente i na mekotkivne strukture. Kontrolom stopala vrši se indirektno korekcija i kontrola proksimalnih zglobova, posebno kolena i kičmenog stuba sa smanjenjem mogućnosti za nastanak deformiteta kičmenog stuba u smislu kifoze i skolioze.

Kod odraslih osoba je bitno da li je deformitet fleksibilnog ili rigidnog tipa. Kod fleksibilnih deformiteta je moguće dobiti veliki stepen korekcije i rasterećenja proksimalnih zglobova (skočnih zglobova, kolena, kukova i kičmenog stuba). Kod deformiteta rigidnog tipa, može dovesti do mehaničkog poboljšanja i statike i dinamike stopala sa dodatnim rasterećenjem što smanjuje tegobe, olakšava kretanje i podiže kvalitet života. Kod ljudi koji se bave sportom individualni ortokinektički ulošci smanjuju mogućnost povređivanja i omogućuju postizanje vrhunskih rezultata.

O nama

FOOT POINT CENTAR se prvenstveno bavi proizvodnjom individualnih ortokinetičkih uložaka.

Foot Point

Stručni konsultant
Prof. Univ. dr. sci. med.
Ivan Butkovič
specijalista ortoped i traumatolog

Kontaktirajte nas

Smiljanićeva 4, Beograd
tel/fax: 011 3 444 888
mob.tel: 060 3 444 888
e-mail: footpcen@eunet.rs